Trailerparkering

På årets generalforsamling fremlagde bestyrelsen et forslag om at lave en Trailer P-plads så vi kan få trailerne væk fra fællesområderne, dels så gartneren kan komme til, og dels for at holde området ryddeligt. Som det fremgår af referatet som kan ses i uddrag herunder blev forslaget forkastet. MEN i stedet blev det vedtaget at trailere fremover skal parkeret på egen matrikel.

Det betyder at det fremover ikke vil være tilladt at parkere sin trailer på fællesarealerne.

Vi er helt klar over at en trailer skal bruges, og nogle gange er man i en arbejdsproces hvor det er nødvendigt at have den stående foran huset eller på p-pladsen i en periode, men det skal IKKE være en permanent placering. Hvis man har brug for at have en trailer stående i en periode så skriv til bestyrelsen via kontaktformularen på hjemmesiden så vi ved det, og kan sige det videre til dem som måtte henvende sig.

De nye regler vil blive rundsendt i en særlig skrivelse til alle husstande.

Referat fra Generalforsamlingen:

Bestyrelsen ønsker at få lavet en generalforsamlingsbeslutning om at trailere ikke må stå på fællesarealerne af hensyn til gartnerarbejdet og de øvrige beboerne, så ideelt set skal alle beboere der gerne vil have en trailer stående finde plads til den på egen matrikel.

For at få dette stadfæstet har bestyrelsen fremsat følgende forslag til generalforsamlingen til godkendelse:

Forslag 1: Der vil blive undersøgt muligheden for at etablere en fælles trailer parkeringsplads på det ubenyttede græsareal for enden af Spireavej, også kaldet “Eilers Minde”. Der skal alle de trailere, som ikke kan finde plads inden for husejernes egne matrikler, parkeres.

3 stemmer for – 10 stemmer imod. 2 stemte ikke.

Forslaget er faldet 

Forslag 2: Alle trailere skal fremover parkeres inden for husejernes egne matrikler, og må ikke stå på fællesarealerne.

10 stemmer for – 2 stemme imod – 2 stemte ikke

Forslaget er vedtaget.