Regnskab for 2023

I 2024 har vi omlagt stiføring ved Spireavej som følge af knallertkørsel på stien har vi fået lavet en ny rampe for enden af Spireavej og lukket enden af stien til.

Vi har i den forbindelse også lavet ny belægning på stien og fjernet nogle træer og buske for enden af den nærmeste række af huse på Spireavej.

Vi har desuden fået lavet opgravning af buske samt græssåning ved Engparken og fliser og brønddæksel er blevet rette op ved Agervangen 30.

Niels-Ole Ankerstjerne (L33)

Kasserer

Hent regnskabet her:

2023 Regnskab for Grundejerforeningen Birkeparken.xlsx – Regnskabsblad