Selvgjort er velgjort…

I Birkeparken har vi mange stier og gørnne områder. Det betyder at vi for at holde dem pæne betaler et af de højeste grundejerforeningskontingenter i byen. Vi har i flere år prøvet at holde prisen under de 2500 kr. og det har vi tænkt os at holde fast i.

Vores gartner H.Clausen kan både lave anlægsarbejde, holde de grønne områder og rense kloakker, og så er de også de billigste vi har kunnet finde til opgaven.

Men der kan jo godt være helligdage, da det er svært at finde gode folk for tiden, og derfor vil I have oplevet forskellige mennesker på græsslåmaskinen her i starten af sæsonen.

I må meget gerne sende en kommentar via hjemmesiden med billeder, hvis der er noget som I føler ikke lever op til standarden, men husk at vi har et stort område der skal dækkes, og man kan ikke både klare de store flader og detaljerne på samme dag når man kun er én mand.

Så hjælp os med at hjælpe gartneren til at huske detaljerne, og gå gerne selv efter omkring jeres egen pacel. Kanterne op til hegn og skure bliver IKKE slået af gartneren, dels fordi der er tidskrævende (dyrt) og dels for at beskytte skure og hegn mod skader.

Der er IKKE budgetteret med at skære kanter langs stierne, men i stedet får vi sprøjtet dem et par gange årligt for at forhindre at de gror ind over fliserne.

Hvis I er nogle stykke i et område som gerne vil have klippet kanter må I gå sammen om opgaven og lave en lokal arbejdsdag.

Vi er klar over at mange allerede gør dette, men hvis I føler at I ikke har tid, materaler og kræfter til selv at gå igang, kan det jo godt være at jeres naboer har. Der er jo også brug for saftevand og opmuntring sådan en dag.

I må meget gerne skrive til os, det kan være at vi har tid og lyst til at give en hånd med til jeres arbejdsdag. Vi kan også hjælpe med at lave et skriv, og lægge i postkasserne rundt i området.

Her er resultatet af en dags arbejde på Ligustervej, og det er alt besværet værd.