Parkeringsregler i Birkeparken

Vi arbejder i bestyrelsen hele tiden på at optimere vores parkeringsforhold, men det er en langsommelig proces, da hver ny eller renoveret P-plads koster mange penge at lave, og vi har ikke noget øremærket budget til P-pladser men er nødt til at finde pengene fra sti-fonden, som jo egentlig var tænkt til at renovere stier for, samt i det ordinære budget.

Når det er sagt er det selvfølgelig nødvendigt at beboerne overholder de regler vi har i foreningen så alle har så gode muligheder for at parkere som muligt.

Derfor tillader vi os at huske på at vi har fastsat regler i vores deklaration om parkering af særlige køretøjer. I Birkeparkens Deklaration står følgende.

I bestyrelsen har vi forståelse for at en campingvogn skal klargøres før og efter en ferie, og derfor ser vi gennem fingre med korttids parkering i sommer højsæsonen. Men det betyder IKKE at man må have sin campingvogn stående hele sommeren i vores område.

Store lastbiler og busser må heller ikke parkeres i området, og igen skal dette forstås som: at hvis man har et særligt arrangement, hvor en bus skal holde på vejen, eller hvis der er arbejde som kræver en lastbil så er det naturligvis OK at holde i området, hvis de andre beboere og gæster kan komme forbi. men det er IKKE tilladt at parkere store biler som lastbiler og busser over længere tid.

Jamen hvad så med mobilhomes?

Et mobilhome kan køres med et lille kørekort, og er derfor at betragte som en almindelig personbil ligesom varevogne som mange har brug for at have stående som arbejdskøretøj. Det er helt i overensstemmelse med foreningen parkeringsregler at have dem stående på vore p-pladser, men husk altid at tage mest muligt hensyn til de andre beboere, og henvend jer gerne til bestyrelsen hvis der er tvivl.