Elbiler

Etablering af egen ladestander

Grundejerforeningen Birkeparken har vi besluttet at vi ikke ønsker at etablere fælles ladestandere til elbiler. Et fælles ladeanlæg vil dels være en bekostelig affære som skal finansieres af os alle, og dermed også de som ikke har eller ønsker at anskaffe en elbil.

Til gengæld er det blevet meget nemmere og billigere at købe/leje en ladestander hos el-udbyderne som Clever og Aura. 

Men hvor skal den så placeres?

Vi har allerede en del standere stående i området, og fælles for dem alle er at der er tilknyttet en enkelt husstand, og der er gravet kabel ned fra standeren til det hus hvor Elbilen hører til.

MEN det betyder altså IKKE at det nu er den person som ejer pågældende P-plads. 

Alle der ønsker at opsætte en ladestander skal aftale det med nærmeste naboer som også bruger P-pladsen. I mindelighed aftales det, hvilken placering der er den bedste, og naturligvis bliver man enige om at man kan banke på hvis det kniber med at få ladet elbilen op, og naboerne vil være lydhøre over at flytte deres biler. 

Der vil ikke blive mulighede for at “eje” en P-plads, eller lave carport eller andre særlige tiltag. 

Bestyrelsen er opmærksom på at der nogle steder er pladsmangel, og vi undersøger derfor hele tiden mulighederne for at renovere eller udvide P-pladserne i området.

FØR man sætter spaden i jorden skal men have en gravetilladelse. Den får man ved Kommunen da de ved hvor de andre rør- og kabel-føringer går. Man må IKKE selv grave en ledning ned ud til en P-Plads, så aftal med el-udbyderen hvordan gravearbejdet skal udføres, og vær opmærksom på at rydde pænt op bagefter.

Bestyrelsen har taget kontakt til Kommunen om at give en generel Gravetilladelse til strømføring til Elbiler. Som det er nu skal den enkelte husejer selv søge om tilladelse til at grave ud til en bil-ladestander ved en P-Plads. Vi ønsker at give en generel tilladelse så kommunen ikke behøver at spørge os hver gang men blot kan give lov.

Selvom ladestanderen stå tæt på huset SKAL kablet graves ned under stien. Vi vil ikke have kabler trukket hen over stierne. Hvis der ikke er en sti imellem huset og P-pladsen må man gerne trække et kabel ud ved opladning, men læg mærke til hvornår gartneren kommer forbi så de ikke bliver generet i deres arbejde.

Tak fordi du læste med, hvis der stadig er uafklarede spørgsmål er du velkommen til at henvende dig til bestyrelsen.