De grønne områder lige nu

Foråret er ankommet og vores gartner er i fuld gang med at slå græs og prøve at genoprette de mange små ar der er efterlagt af gravearbejdet. Men på vores rundtur har vi i bestyrelsen noteret os nogle ting som vi også gerne vil have gjort.

Her følge en liste over de ting som vi har bedt vores gartner/brolægge om at give tilbud på.

Fældning af birketræ på Ligustervej som rækker ind over hækken ved L15. Trimning af buskads på stien bag ved Spireavej samt trimning af buskads ved P-plads ved Ligustervej 27

Buske langs Agervangen vil blive klippet ned så man kan se trafik om hjørnet.

P-plads ved svinget Engparken 74-76 vil blive omlagt jf beslutning på generalforsamlingen, og et selvsået træ fjernet

Kantsten vil blive sænket og bommene fjernet så man kan få en Trailer ind af stien ved Agervangen 51

Men FØRST vil vi få grøften langt Engparken op mod skolen gravet fri og forlænget så den kan tage alt det vand der flyder ud over vejen.