Generalforsamling 2019

Referat fra den ordinære generalforsamling 2019

Generalforsamlingen blev afholdt den 2. april 2019 i DUIs lokaler på Mosegården.

Flg. husstande var repræsenteret:

Ligustervej 35, Ligustervej 31, Ligustervej 33, Agervangen 28, Engparken 62, Engparken 88, Engparken 90, Spireavej 14, Agervanger 35.

Dagsordenen var i henhold til foreningens vedtægter § 9:

  • Valg af dirigent

Knud Spireavej 14 blev valgt.

  • Formandens beretning for den forløbne periode

2018 har været endnu et godt år i Birkeparken.

Vi har igen i år koncentreret os om at anlægge nye P-pladser. Der er blevet lavet 3 nye pladser ved Engparken 100

Vi vil også i 2019 se på om vi kan trylle flere P-pladser frem.

Den nye bestyrelse vil se på om asfalten skal lappes for revner og få indhentet et tilbud om dette.

Vi ser frem til endnu et år med et godt samarbejde med Gartneren Erik fra E.V og med Jens Peter fra EMJ-SSS som udfører anlægsarbejdet med fliserne.

Birkeparken.com fik et nyt look i år, og den er blevet lettere at arbejde med.

Tak til Jane fra Ligustervej 31, som er fraflyttet Birkeparken, for hendes tid i bestyrelsen.

Birkeparken bliver ved med at blive pænere og pænere år for år. Det er en fornøjelse at bo her.

Tak fordi I støtter op om fællesskabet i Birkeparken.

  • Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

  • Fremlæggelse af de reviderede regnskab til godkendelse samt budget for det kommende år

Vi har fået lavet omlægning at stibelægning langs Engparken 92-102. Udgiften er dog først faktureret og betalt i 2018 regnskabet, og pengene er taget fra stifonden. Der er blevet betalt 45.000

3/1-2018 fra stifonden for arbejdet.

Spørgsmål vedr. regnskabet stilles til Kasserer:

Niels-Ole Ankerstjerne (L33) noa.ankerstjerne@gmail.com / 23383448

Det blev bemærket at generalforsamlingen skal afholdes i marts og at der er frist for betaling af kontingent 1. april. Dette afførte en diskussion af om ikke man burde lave en vedtægtsændring til generalforsamlingen 2020 om forlængelse af frist for giro kort til 14 dage efter generalforsamling.

Vedtægtsændringen sendes til byrådet i Skanderborg til godkendelse hvis den bliver vedtaget næste år.

Det blev bemærket at der er fejl i det fremsendte budget for så vel 2018 som 2019. Det blev aftalt at et revideret budget bliver sendt ud sammen med girokort for 2019.

  • Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende møde ift., hvem der sidder i 1 eller 2 år. Knud, Spiræavej 14 og Niels, Agervangen 35 modtog valg og Verner, Ligustervej 31 blev valgt ind på den ledige plads.

Bestyrelsen konstituerer sig selv på første møde.

  • Valg af to suppleanter for 1 år

Der blev valgt 2 nye suppleanter: Karen, Engparken 880 og Finn, Engparken 62 blev valgt ind.

  • Valg af legepladsrepræsentant for 1 år

Lisette og Tina fortsætter i legepladsudvalget, i håbet om i år at komme til at være med til møder og arbejdsdage.

  • Valg af revisor

Jan Holmelund, Ligustervej 9.

  • Eventuelt

Formandens nummer og mailadresse skal lægges på hjemmesiden.

Trailer på hjørnet af engparken påpeges ved rundering.

Ref. Niels-Ole Ankerstjerne, Ligustervej 33